Sprzedałeś samochód?

Sprzedałeś samochód?

Masz 14 dni, by powiadomić Ubezpieczyciela o sprzedaży.

Pamiętaj

-  umowa powinna zawierać datę sprzedaży, pełne dane kupującego i przedającego

- nowo nabywca ma prawo kontynuować

-obowiązek przekazania ważnej polisy OC nowonabywcy

- zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenie przysługuje w momencie złożenia wypowiedzenia przez nowonabywcę.

- zwrot składki przez Towarzystwo dokonywane jest na adres pocztowy lub numer konta

 

Sprzedałeś samochód?

Masz 14 dni, by powiadomić Ubezpieczyciela o sprzedaży.

Pamiętaj

-  umowa powinna zawierać datę sprzedaży, pełne dane kupującego i przedającego

- nowo nabywca ma prawo kontynuować

-obowiązek przekazania ważnej polisy OC nowonabywcy

- zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenie przysługuje w momencie złożenia wypowiedzenia przez nowonabywcę.

- zwrot składki przez Towarzystwo dokonywane jest na adres pocztowy lub numer konta

Kupiłeś samochód?

- masz prawo jeździć na ubezpieczeniu zbywcy

- prawa i obowiązki wynikające z przejęcia polisy po zbywcy  zobowiązują do opłacenia  rat jaki i rekalkulacji zniżki.

- w każdy momencie trwania umowy OC pojazdu  można wypowiedzieć umowę  i zawrzeć nową umowę Oc na pojazdy samochodowe

- umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływa z okresm ubezpieczenia i nie ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami prawa

 Zdemontowałeś pojazd?

-zaświadczenie od demontażu wystarczy złożyć w towarzystwie

- dodatkowo przysługuje zwrot  składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

 

WAŻNE!! WAŻNE!! WAŻEN!!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  pojazdu pociąga sprawce do płacenia z własnej kieszeni wraz z dodatkową karą za brak spełnienia posiadania ważnego ubezpieczenia. Wysokość opłat kary jest na stronie internetowej  www.ufg.pl

Skontaktuj się z nami

logo
43-430 Skoczów
Mickiewicza 16
mobile: 535-123-131
tel/fax: 33-851-14-83
e-mail: biuro@gi-pay.pl

Godziny otwarcia:
Pon - Pn : 8:00 - 17:00
Sob : zamknięte
Nd : zamknięte
Masz pytania? Napisz do nas
Dane osobowe podane/wpisane w formularzu kontaktowego będą przetwarzane przez Gi Pay Ubezpieczenia Katarzyna Szweblik z siedzibą w: 43-430 Skoczów ul.Mickiewicza 16. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania - w tym celu mogę kontaktować się z Gi Pay Ubezpieczenia Katarzyna Szweblik na adres e-mail: k.szweblik@gi-pay.pl lub pisemnie na adres siedziby).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej
więcej >>
przez Gi Pay Ubezpieczenia, 43-430 Skoczów Mickiewicza 16 zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
*Pola obowiązkowe