ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA USŁUG PŁATNICZYCH

Ubezpieczenie Obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej Biura Usług Płatniczych

 

Jesteś właścicielem

 

Biura Usłu Płatniczyk

Punktem Opłat

Biurem Usług Płatniczych

 

Masz obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczanie usług płatniczych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011. nr 100.poz 1175 z późn.zm)

 

Ochrona gwarantuje realizacje przyjętych zobowiązań płatniczych swoich Klientów.

Zakres ochrony to szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem transakcji płatniczych . Ubezpieczenie obejmuje również szkody spowodowane umyślnie lub wynikające  rażącego niedbalstwa.

Skontaktuj się z nami

logo
43-430 Skoczów
Mickiewicza 16
mobile: 535-123-131
tel/fax: 33-851-14-83
e-mail: biuro@gi-pay.pl

Godziny otwarcia:
Pon - Pn : 8:00 - 17:00
Sob : zamknięte
Nd : zamknięte
Masz pytania? Napisz do nas
Dane osobowe podane/wpisane w formularzu kontaktowego będą przetwarzane przez Gi Pay Ubezpieczenia Katarzyna Szweblik z siedzibą w: 43-430 Skoczów ul.Mickiewicza 16. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania - w tym celu mogę kontaktować się z Gi Pay Ubezpieczenia Katarzyna Szweblik na adres e-mail: k.szweblik@gi-pay.pl lub pisemnie na adres siedziby).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej
więcej >>
przez Gi Pay Ubezpieczenia, 43-430 Skoczów Mickiewicza 16 zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
*Pola obowiązkowe